zending/Open Doors

In het ontstaan hebben we op diverse wijzen de verbreiding van het evangelie ondersteund.
Natuurlijk hebben we activiteiten in onze directe omgeving ontplooit.

Logo van Open Doors

Open Doors, mede ondersteund door de gemeente VEG-Zwolle
Deze gemeente heeft ook altijd oog gehad van de ontwikkeling van (nieuwe) gemeenten die zich niet in de directe nabijheid van Zwolle bevinden.
In het verleden zijn diverse zendelingen door de gemeente met gebed en financieel ondersteund.
De laatste tiental jaren houden wij het echter bij het actief betrokken zijn en financieel ondersteunen van Open Doors.
Deze organisatie weet op een prachtige manier handen en voeten te geven aan datgene wat ook wij een warm hart toe dragen.
Speerpunten zijn:
– bijbel verspreiding (in ‘gesloten’ gebieden)
– onderwijs (trainingsprogramma’s jonge christenen en voorgangers)
– betrokkenheid (informatie ontvangen, Nacht van Gebed)
– bemoediging (ontmoetings- en gebedreizen)
– ondersteuning (noodhulp en ‘micro krediet’).

Van recentere datum is de betrokkenheid bij onze broeders en zusters in het noorden van Nigeria.
Inmiddels ondersteunen wij een Nigeriaans echtpaar.
Zij zijn bezig met twee projecten:
– (basis) onderwijs
– kind sponsorprogramma.

Verder onderhouden ze een breed netwerk aan lokale contacten.

2016

Sponsoraktie voor het project Kids in Crisis in Nigeria voor de inrichting van leslokalen van het Abba Centre

2017

Sponsoraktie voor het project “Egypte / basisvoorzieningen

Heerlijk is het samen te bouwen in het koninkrijk van God, opdat mensen Jezus mogen kennen.
Maar ook om samen de gemeentes, die een instrument zijn in Gods hand, te versterken.

Nacht van Gebed 16/17 juni 2017