Zending vanuit onze gemeente

Open Doors

Logo van Open Doors

Meerdere gemeenteleden zijn werkzaam bij Open Doors of ambassadeur van Open Doors. De betrokkenheid vanuit de gemeente met het werk van Open Doors is dan ook groot. De zendingscommissie organiseert met re-gelmaat activiteiten om deze betrokkenheid te stimuleren en projecten van Open Doors te ondersteunen.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de organisatie van de Nacht van Gebed. Via de media brengen we de omgeving in Zwolle op de hoogte van dit evenement. Het is mooi om gezamenlijk te bidden voor broers en zussen die onderdrukt en vervolgd worden vanwege het geloof. Wij bidden niet enkel voor hen maar ook voor verandering en verbetering van de relatie tussen mensen met verschillende culturen en overtuigingen. Voor meer informatie over Open Doors zie www.opendoors.nl.

2017

Sponsoraktie voor het project “Egypte / basisvoorzieningen

 

 

Kids in crisis Foundation/Abba Centre in Nigeria

Onze gemeente is nauw betrokken bij zending. Zo ondersteunen wij een zendingsechtpaar in Nigeria, dat leiding geeft aan een christelijke school en sterk betrokken bij activiteiten van de plaatselijke kerkelijke gemeente.
Daarnaast bieden zij opvang aan een aantal kinderen. In de omgeving waar zijn werkzaam zijn is het erg belangrijk christelijk onderwijs aan te bieden en kinderen en jongeren te begeleiden. Dit maakt het mogelijk dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.

Verder zijn wij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Abba Centrum. Thans ligt het accent op het geven van christelijk onderwijs en de opvang van getraumatiseerde kinderen. Het Abba Centrum in Nigeria is gebouwd om uit te groeien naar een centrum voor traumacounseling voor kinderen. Meer informatie hierover is te vinden op www.kidsincrisisfoundation.nl.

2016

Sponsoraktie voor het project Kids in Crisis in Nigeria voor de inrichting van leslokalen van het Abba Centre

 

De zendingscommissie van onze gemeente organiseert regelmatig activiteiten om de betrokkkenheid van de ge-meente bij zending te versterken en het verkrijgen van middelen voor het ondersteunen van projecten.
Wij vinden het van belang dat de gemeente betrokken is bij het werk van het zendingsechtpaar.

Heerlijk is het samen te bouwen in het koninkrijk van God, opdat mensen Jezus mogen kennen.
Maar ook om samen de gemeentes, die een instrument zijn in Gods hand, te versterken.