visie/doel (uitgebreid)

In de oprichtingsstatuten van de gemeente (1975) is het doel als volgt omschreven:

‘De gemeente stelt zich ten doel het volle evangelie van Jezus Christus uit te dragen en in toepassing te brengen in de gemeente Zwolle en omgeving.
Zij tracht dit doel te bereiken door in geschrift, woord en daad de beginselen van dit evangelie bekend te maken en te verbreiden.’

Vissers van mensenGelovigen hebben de roeping om ‘vissers van mensen’ te zijn. In onze visie komt het vervullen van deze opdracht het best tot zijn recht door de persoonlijke levenshouding. Niet wat je zegt, maar wat je doet verteld in wie je gelooft.
In de gemeente worden je bouwstenen aangereikt om het Woord van God te begrijpen en toe te passen.
Onder het kopje principes kun je hier meer over lezen.

Kenmerken die binnen onze visie passen zijn wel:

  • persoonlijk geloof leidt tot geestelijke groei
  • de (plaatselijke) gemeente is de werkplaats van God
  • de mens is geroepen tot vrijheid en volmaaktheid
  • God vormt zich een gemeente zonder vlek of rimpel (de volmaakte gemeente)
  • de omgeving mag en moet weten wat het evangelie inhoudt