geloofbelijdenis

De kern van ons geloof kunnen we vinden in de Bijbel.

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4 vers 12 Statenvertaling

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Handelingen 4 vers 12 De Nieuwe Bijbelvertaling

Alleen in en door Jezus Christus is het mogelijk geworden om in een goede relatie met God, je omgeving en jezelf te leven. De Bijbel is het Woord van God waardoor we God kunnen kennen. God is niet alleen de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen, Hij is ook degene die jou heeft geschapen.
Naast de Bijbel heeft Jezus Christus ons de Heilige Geest geschonken. Hierdoor kunnen wij de wil van God verstaan en de vijand van God verslaan. Gelovigen samen vormen een gemeente waarin en waardoor God Zijn goedheid en plan kenbaar maakt en uitwerkt.

Via deze link kun je lezen wat de ‘geloofsartikelen’ van deze gemeente zijn.