principes (uitgebreid)

bekering doop Geestesdoop
huwelijk gezinsleven seksualiteit
genezing handen opleggen geesten uitdrijven
onderwijs tienden bedieningen

bekering
Jezus zegt (Johannes 14 vers 6): Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Er is scheiding tussen God de Vader en de mens. De mens kan uit zichzelf niet tot God naderen. De mens is besmeurd met onrecht en kwaad. God is heilig en rechtvaardig. Door geloof in Jezus Christus biedt God ons de mogelijkheid om de relatie te herstellen. Jezus heeft met Zijn zondeloos leven betaald voor ons onrecht en kwaad.
Door Jezus als Heer en Verlosser in je leven te aanvaarden en uit te spreken dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, wordt je overgezet van het koninkrijk van de boze in het koninkrijk der hemelen. Dit noemen we bekering.
Wil je een relatie met God, wil je een discipel zijn van Jezus, dan leidt dit verlangen en geloof tot een stap: bekering.

doop
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Mattheüs 28 vers 19
Er zijn diverse boeken over dit onderwerp geschreven. Mensen, kerken en gemeenten hebben verschillende inzichten.
Wij willen ons in deze gemeente laten leiden door Jezus zelf. Jezus, hoewel zelf zonder zonde, liet zich dopen. Ook gaf hij ons de opdracht, nadat mensen onderwezen waren in Zijn evangelie, zij aan hun geloof gestalte konden geven in de doop door onderdompeling.
In de doop wordt je begraven in de dood van Jezus Christus, om ook met Hem in een nieuw leven op te staan. Het is werkelijk een prachtig feest. Zie ook Romeinen 6 Statenvertaling.

Duif als verbeelding van de Heilige Geest.Geestesdoop
Jezus vertelde regelmatig over de komst van de Heilige Geest. In Handelingen lezen we dat, wanneer Joden en heidenen tot bekering komen, ze gedoopt worden in de Heilige Geest. Deze doop lijkt noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in het Koninkrijk der hemelen. Wij geloven dat de genadegaven, de vrucht en de werkingen van de Heilige Geest een realiteit mogen zijn voor de gelovigen van vandaag. Wij mogen om deze doop bidden, wij kunnen de oudsten van de gemeente vragen of ze onder handoplegging voorbede willen doen. Toch geloven wij dat het enkel en alleen Jezus Christus zelf is die daadwerkelijk een gelovige doopt met de Heilige Geest.
Eén van de gaven is het ‘spreken in tongen’, hoewel hier in sommige kringen sterk de nadruk op word gelegd is het slechts één van de rijkdom aan gaven waarme Jezus de gelovige en de gemeente zegent.

huwelijk
In een wereld met talloze samenlevingsvormen geloven wij dat God de relatie tussen man en vrouw wil bezegelen met een huwelijk.
Dit is een bijzondere relatie die o.a. een beeld is van de relatie tussen Jezus en de gemeente. Het is een relatie van trouw en het is een relatie voor de rest van je leven.
Seksualiteit is van God gegeven, maar het huwelijk is de enigste plaats om dit in veiligheid en vertrouwen te beleven.

gezinsleven
Niet iedereen heeft de beste start in het leven. Dat is een triest gegeven. Het name voor de ontwikkelingen van kinderen is een veilige stabiele omgeving van belang. Het is verschrikkelijk als dit ontbreekt.
Wij geloven dat het gezinsleven bestaat uit verantwoordelijke ouders die hun kinderen niet alleen voeden en opvoeden. Naast het vervullen van behoeften hebben kinderen rol modellen nodig.
In een gezond gezinsleven laten de ouders de liefde van God zien. Liefde die accepteert, liefde die onvoorwaardelijk is. Liefde die gericht is op het welzijn van die ander.
Als gemeente willen we ondersteuning bieden in de vorm van onderwijs, vriendschap en pastoraat.

seksualiteit
Seks is een geweldige uitvinding van God.
Het is beschamend om te zien hoe leeg en goedkoop seks vandaag de dag word gemaakt. Seks te koop. Seks voor één nacht. Een vluggertje. Mensen verlangen naar een bijzondere ervaring en vluchten in extremiteiten.
Mensen worden gebruiksartikelen en seksualiteit is alleen gericht op je eigen behoefte.
Dit kan nooit de bedoeling van God zijn geweest, en dat is het dan ook niet.
De bijzondere speciale gave van seksualiteit heeft een eigen setting nodig om te kunnen bloeien. Binnen een huwelijk kunnen deze omstandigheden maximaal worden ontwikkelt. Het heeft te maken met vertrouwen, geloven in de ander, willen delen, gericht zijn op die ander, nee mogen en kunnen zeggen.
Voor autorijden moet je minimaal 18 zijn en heb je een rijbewijs nodig.
Zonder verantwoordelijkheidsbesef en begrip van de spelregels van het verkeer maak je brokken.
Met seksualiteit is het niet anders. Je hebt een bepaalde mate van geestelijke volwassenheid nodig en begrip van de regels van de spelregels van een relatie.
Daarom deze gouden regel: ‘Geen seks voor het huwelijk!’.

genezing
Wij geloven dat God de duivel niet nodig heeft om ons te brengen op onze bestemming. Wel geloven wij dat het onze bestemming is om door God gebruikt te worden om de duivel te wijzen op zijn bestemming.
Jezus laat in Zijn leven op aarde zien dat Hij gekomen was om de zieken te genezen. Lichamelijk en psychische mensen genas Jezus.
In het Woord van God zien wij dat God ons ook deze opdracht geeft. ‘Doe de werken die Ik doe’
Binnen onze gemeente is ruimte om voorbede of zalving te vragen als je ziek bent. God is een God van wonderen, ook nu!

handen opleggen
Als je weet dat Jezus wil genezen. Als je weet dat wij Zijn handen op deze aarde mogen zijn. Als je weet dat gelovigen de opdracht hebben om zieken te genezen… tja, dan pas je het ‘handen op leggen’ ook in de praktijk toe.
Door het opleggen van handen geef je uitdrukking aan het feit dat er een verbinding is tussen God en de mens. De aanraking is het beeld dat God je wilt aanraken toe opbouw en herstel.
Bij het zegenen of bevestigen van een bepaalde taak (bediening) leggen we, in Jezus naam, de handen op.
Dat de zegende hand van God ook op jouw leven mag rusten.

geesten uitdrijven
Er is meer tussen hemel en aarde, dan wat een mens met zijn ogen kan zien. De bijbel spreekt van een ‘geestelijke’ strijd.
De strijd tussen God en de duivel.
Als een land door een vijand is veroverd spreek je van bezet gebied. Er is iemand de baas, die daar niet de baas zou moeten zijn. Er is geen vrijheid meer. Er is autoriteit en kracht nodig om die vijand eruit te schoppen.
Als mensen zich bekeren tot God, ontdekken ze vaak dat er gebieden in hun leven zijn waar de vijand als het ware heerst. Ze willen het goede doen, maar het wil niet lukken.
Dan kan (let wel: KAN) er sprake zijn van een boze geest.
Jezus zelf heeft regelmatig laten zien dat dit bij mensen het geval kan zijn. Hij sprak deze machten aan en dreef ze uit. Laten we dezelfde opdracht ontvangen hebben. Gelukkig hoeven wij dit niet in eigen kracht doen. Jezus belooft ons Zijn steun en bijstand. Hij heeft alle boze machten overwonnen en wij mogen in Zijn naam Zijn verlossing over de mens uitspreken en de boze macht zal moeten wijken voor Zijn autoriteit.
Jazeker, wij geloven in het uitdrijven van demonen.

onderwijs
Kennis is een sleutel van macht. Wijsheid is kennis dat in de praktijk word toegepast. De bijbel voor ons een wegwijzer. We kunnen eruit leren waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan, en op welke wijze wij er komen.
Als we ons door dat Woord van God niet laten onderwijzen, dan zullen we ook ervaren dat het moeilijk is om op onze bestemming te komen.
Onderwijs is enorm belangrijk. Daarom is er veel aandacht voor het Woord van God. In elke samenkomst is er aandacht voor onderwijs.
Het is echter niet de bedoeling om ‘geleerd’ te worden, maar de bedoeling is dat het Woord van God ons ‘toerust’. Het geeft ons de benodigde onderbouwing om Gods principes in de praktijk van het leven toe te passen.

tienden
Het geven van tienden en offers is een geestelijke zaak. Het vind zijn grondslag in geloof en dankbaarheid.
Abraham (dit was nog voor de wetten van Mozes) ontdekte het principe van tienden. Hij realiseerde dat hij alles had ontvangen door Gods zorg en daarom gaf hij 10% aan God terug. Dit principe zie je vaker in de bijbel terug.
Wij geloven dat je God, maar ook jezelf, en zeker de gemeente van God, zegent door het geven van geld (offers). De richtlijn van 10% is dan een hele mooie. Tienden zijn geen afkoopsom, het is een uitdrukking van dankbaarheid. Geld is niet het enigste waar je tienden over kunt geven, denk ook eens aan je tijd.

bedieningen
Christenen praten vaak over bedieningen. Ze bedoelen met bediening gewoon een taak die je vervult mee.
In de gemeente van de Here Jezus zien we dat er een verscheidenheid aan taken zijn. Dat is mooi, want de gemeente bestaat ook uit een groep verschillende unieke mensen.
God biedt ruimte voor verscheidenheid. Ieder mens mag gaan ontdekken wat zijn/haar taak is. Dit is echter niet vrijblijvend.
De Here Jezus geeft je talenten, de één meer dan een ander.
Met deze talenten geeft Hij je ook de verantwoording om hier goed mee om te gaan. Op een zekere dag zal Hij je vragen wat je met jouw geschonken talenten hebt gedaan.
Wat heerlijk als je dan kunt zeggen dat je, met ondersteuning van de gemeente, geleerd hebt om goed gebruik te maken van jouw talenten.
De gaven van God zijn trouwens (bijna) altijd bedoeld toe opbouw en zegen voor de ander.