principes

De Bijbel, het Woord van God, reikt ons een aantal principes gaan.
Op grond van dat Woord dragen wij in de gemeente een aantal principes uit.
Principes die het dagelijks leven raken op het gebied van onderwijs, doop, genezing, huwelijk en gezinsleven, seksualiteit.
Maar ook onderwerpen raken als profetie, handen opleggen, spreken in de Geest, tienden (geldelijke bijdragen), discipel- en leiderschap.
In het kort gezegd nemen wij de Bijbel als basis en als leidraad. Dit werkt in de praktijk een aantal leef- en omgangsregels uit. Deze principes gaan over je persoonlijk geloofsleven, maar misschien nog wel meer over hoe wij als gelovigen met elkaar en onze omgeving omgaan.

Wil je meer weten klik dan hier, je kunt ook reageren via de reactieformulier.