disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Volle Evangelie Gemeente in Zwolle.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerders van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de redactie en de Volle Evangelie Gemeente in Zwolle iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.
Geplaatste artikelen, documenten en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de redactie of de Volle Evangelie Gemeente in Zwolle.

Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust mogelijk copyright!
De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met de redactie.