ANBI-2019

Het jaar 2019 was een jaar van grote veranderingen. De verhuur van de woning en één appartement is beëindigd. Verder zijn de kerkelijke activiteiten in de vorm van samenkomsten gestopt.
Dit zie je terug in de cijfers van het boekjaar 2019.

2019    
     
Saldo 1-1-2019 € 251.043,00  
   rekening courant   € 50.393,00
   spaarrekeningen    € 0,00
   kas   € 650,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 944,00  
     
     
Inkomsten € 25.688,00  
   Collecten/giften   € 12.904,00
   Gebouw (huur inkomsten)   € 11.907,00
   Overig (rente e.d.)   € 877,00
        
     
Uitgaven € 35.415,00  
   Samenkomst   € 8.883,00
   Zending   € 13.018,00
   Diaconie   € 1.211,00
   Gebouw (nuts, onderh, verz.)   € 11.893,00
   Overig (admin.)   € 410,00
     
     
Saldo 31-12-2019 € 241.710,00  
   rekening courant   € 41.210,00
   spaarrekeningen    € 0,00
   kas   € 500,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 550,00