ANBI-2018

 

2018    
     
Saldo 1-1-2018 € 244.314,00  
   rekening courant   € 19.314,00
   spaarrekeningen    € 25.000,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 8.784,00  
     
     
     
Inkomsten € 60.846,00  
   Collecten/giften   € 26.509,00
   Gebouw (huur inkomsten)   € 23.364,00
   Overig (rente e.d.)   € 26,00
   Geoormerkt zendingsgeld   € 10.947,00
     
Uitgaven € 61.957,00  
   Samenkomst   € 10.430,00
   Zending   € 14.062,00
   Diaconie   € 789,00
   Gebouw (nuts, onderh, verz.)   € 20.527,00
   Overig (admin.)   € 381,00
   Geoormerkt zendingsgeld   € 15.768,00
     
     
Saldo 31-12-2018 € 251.043,00  
   rekening courant   € 50.393,00
   spaarrekeningen    € 0,00
   kas   € 650,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 944,00