ANBI-2017

 

2017    
     
Saldo 1-1-2017 € 227.393,00  
   rekening courant   € 17.393,00
   spaarrekeningen    € 10.000,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 7.066,00  
     
     
     
Inkomsten € 90.029,00  
   Collecten/giften   € 26.865,00
   Gebouw (huur inkomsten)   € 21.134,00
   Overig (rente, nalatenschap e.d.)   € 5.334,00
   Geoormerkt zendingsgeld   € 36.696,00
     
Uitgaven € 71.390,00  
   Samenkomst   € 12.259,00
   Zending   € 7.788,00
   Diaconie   € 2.177,00
   Gebouw (nuts, onderh, verz.)   € 16.137,00
   Overig (admin.)   € 369,00
   Geoormerkt zendingsgeld   € 32.660,00
     
     
     
Saldo 31-12-2017 € 244.314,00  
   rekening courant   € 19.314,00
   spaarrekeningen    € 25.000,00
   reserve   € 200.000,00
Uitstaande leningen € 8.784,00