anbi

Regelgeving betreffende ANBI instellingen vereist dat wij een aantal gegevens via deze website openbaar maken. Uiteraard doen wij dit dan ook.

Per jaar publiceren we de cijfers omtrent het eigen vermogen en de in- en uitgaven.
Stichting Volle Evangelie Gemeente heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

Gebouw aan de Van Karnebeekstraat 107-109 in Zwolle, is eigendom van de stichting en is niet belast met een hypotheek. Omdat de waarde in het handelsverkeer continu aan verandering onderhevig is, is de waarde niet nader bepaald.

2017
2018