onze gemeente

Hartelijk welkom op deze website.

We hebben momenteel geen diensten of samenkomsten.

Onder het menu onze gemeente vind je informatie over:

 

onze visie wees een discipel van Jezus
geloofsbelijdenis de grondslag van ons geloof
principes geloof in de praktijk
historie de ontstaansgeschiedenis van deze gemeente
zending/Open Doors met wie verbinden we ons in onze omgeving

Gods zegen,

Evert Jan Regterschot
voorzitter/voorganger