Bijbeltekst voor deze week:

Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter [hand] Gods.
Handelingen 7 vers 55 (Statenvertaling) archief