Archief: Bijbeltekst voor deze week

Week 1 – 2012
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter [hand] Gods.
Handelingen 7 vers 55 (Statenvertaling)

Week 10: – 2011
En deze ganse vergadering zal weten, dat de HEERE niet door het zwaard, noch door de spies verlost; want de krijg is des HEEREN, Die zal ulieden in onze hand geven.
1 Samuël 17 vers 47 (Statenvertaling)

Week 9: – 2011
En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar;
want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Galaten 3 vers 11 (Statenvertaling)