samenkomst op zondag

De samenkomst begint om 10.00 uur
Geloven dat doe je niet alleen, en ook niet alleen op zondag.
Toch is de zondagochtend samenkomst een feestelijk hoogtepunt van de week.
Jong en oud ontmoet elkaar met hetzelfde doel, om samen een ontmoeting te hebben met onze Heer en Heiland.
De relatie met Jezus Christus en de vervuld te zijn met de Heilige Geest staat centraal.

Meestal beginnen wij, na een hartelijke welkom, met een stevig moment van lofprijs en aanbidding.
Ondersteund door onze muzikanten en zangdienstleidsters mogen wij samen God verheerlijken.
Niet veel later, als de jongste kinderen naar hun eigen dienst zijn gegaan, luisteren we naar de prediking.
Het woord van God staat centraal, dus daar nemen we zeker de tijd voor.

Afhankelijk van het moment is er ruimte voor gebed en voorbede.
Elke eerste zondag van de maand vieren we samen het Avondmaal.
We sluiten de dienst af met zingen en het ontvangen van de zegenbede.

Na de dienst is er tijd voor de onderlinge ontmoeting.
Bij een kopje koffie/thee praten we gezellig bij.

Gemeente ben je samen, elkander tot een verkwikking en een troost!