kinderwerk

In de dienst op zondagmorgen zijn kinderen van harte welkom.
Tijdens de zangdienst zitten ze bij hun ouders/begeleiders in de grote zaal.
Nog voor de prediking begint gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes.
Daar ontvangen zij een programma, aangepast aan hun niveau en belevingswereld.

Baby/Peuter
0 t/m 2,5 jaar

Kleuter
2,5 jaar t/m basisschool

Zondagsschool
Basisschool

De zondagsschool is een veilige plaats, waarin je in liefde kennis mag maken met een fantastische Hemelse Vader.
In de behandelde bijbelverhalen komen vooral Zijn trouw en liefde aan bod.