bijbelstudie/connectgroep

Mattheüs 28: 19
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Een gelovige zal het verlangen hebben om het evangelie van Jezus Christus goed te begrijpen.
Door middel van onderwijs zal niet alleen de kennis toenemen, maar door het beter leren kennen van het Woord van God zal een gelovige ook weerbaarder zijn tegen de streken van de duisternis.

We hebben series van 4 a 5 avonden over een specifiek thema of onderwerp.
Meestal op donderdagavond, we komen dan samen voor verdieping en onderwijs.
Het is geen vast gegeven, maar we beginnen meestal na een kopje koffie of thee met een korte zangdienst.
Hierin prijzen we onze geweldige God en richten we onze aandacht op Hem.
Vervolgens verdiepen we ons in het Woord van God.
Aandachtig lezen wij het Woord en luisteren naar de uitleg.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en interactie.
Na de zegenbede en een lied besluiten we de avond.
Wil je weten of er (binnenkort) bijbelstudie/connectgroep is, hou dan het laatste nieuws in de gaten op de site.

De zaal is open om 19.30 uur, bijbelstudie begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Toegang is voor iedereen vrij en gratis.