bidstond

2 Kronieken 7: 15
Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats.

Gebed neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. Wij geloven dat God verlangt om onze stem te horen en ons gebed te verhoren.
Jezus Christus leerde zijn discipelen op de vraag hoe we zouden moeten bidden het beroemde gebed ‘Onze Vader’.
Dit is een prachtig model voor de bidstond. Wij bidden dat het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van Jezus Christus vorm en gestalte krijgt in ons, in de gemeente, in onze persoonlijke omgeving en in het bijzonder denken we ook aan onze broeders en zusters in de verdrukking.

Op woensdagavond komen we (gelovigen in Jezus Christus) samen voor gebed.
Tijdens de bidstond vieren we het avondmaal, zingen enkele liederen, kennen we ‘stille tijd’ en vooral is er veel tijd voor gebed.

Elke eerste woensdag van de maand komen we niet samen in het gebouw.
In verschillende groepen worden leden van de gemeente, die niet de mogelijkheid hebben om de bidstond te bezoeken, thuis bezocht.
De ontmoeting met Jezus en elkaar staat centraal en er word ook samen gebeden. Er is ook gelegenheid om samen het Avondmaal te vieren.

De zaal is op de andere woensdagen open om 19.45 uur, de bidstond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Toegang is voor elke gelovige in Jezus Christus vrij.