diensten

Er zijn verschillende soorten diensten.
Het bekendst is waarschijnlijk de samenkomst op zondagmorgen.
Deze dienst begint om 10.00 uur en hier komt de hele gemeente, van jong naar oud, samen. Gasten zijn van harte welkom.
Tijdens deze dienst is er, tijdens de prediking, een aparte dienst voor de kinderen.
Dit kinderwerk staat bekend onder de naam zondagsschool.
Na deze dienst is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie/thee te drinken.

De gemeente organiseert ook andere bijeenkomsten.
Hierbij moet u denken aan mannen- en vrouwen events, workshops e.d.
Daarnaast hebben we regelmatig Bijbelstudie/connectgroep.
Data publiceren wij onder “actuuel”.

Structureel kennen we nog de bidstond.
Hierbij komen gemeenteleden samen om te bidden en danken voor tal van onderwerpen.
De bidstond begint om 20.00 uur.
Verder hebben we af en toe series van 4 a 5 donderdagavonden, waar we een specifiek thema of onderwerp nader in de Bijbel bestuderen. Na een kort moment van zingen, lofprijs en aanbidding openen we samen het Woord van God.