nieuws

het prachtige onderwerp “discipelschap”

We zijn blij dat we Ansel Pronk bereid hebben gevonden aan aantal predikingen te verzorgen in 2016 over het prachtige onderwerp “discipelschap”.

Hij zal het hele jaar bij ons spreken over dit onderwerp, o.a. op 31 januari, 28 februari, 20 maart en 17 april.

De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom om de dienst te komen bezoeken.

Elke woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur bidstond

U bent elke woensdag welkom in Volle Evangelie Gemeente (kortweg VEG) Zwolle en Omstreken om mee te bidden.
Elke woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur, (behalve de eerste woensdag van de maand) is een gebed en ontmoeting bij gemeenteleden thuis door bidstond Team).