Mattheus 7:7

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Psalm 37:39

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Joh. 4:19 De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, Hij is hun toevlucht in tijden van nood.

Psalm 68:21

Onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

Joh. 14:21

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Psalm 31:5

Oprecht is het woord van de HEER, Alles wat hij doet is betrouwbaar.